تبلیغات
رکابزن : آموزش و اخبار دوچرخه سواری - ...؟!
رکابزن : آموزش و اخبار دوچرخه سواری
"ورزش رمز سلامتی و شادابی"
تاریخ : یکشنبه 12 مرداد 1393
دستاشو مشت کـرده بود…
پرسـیدم توی مشتت چـیه...؟!
گفت : خودتـ نگـاه کن
دستاشو گرفتم و آروم باز کردم…
توی دستاش چیزی نبود...!!!
گفتم : چیزی نیست کـه…!
دستامــو که توی دستاش بود فشـــرد و گفت:
نبــود…ولی “حــالا هست”...!
دستام گرم شد و اون لبخند زد…!


ارسال توسط کیوان فولادفر

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان