تبلیغات
رکابزن : آموزش و اخبار دوچرخه سواری - مشخصات لاستیــک مـــورد اسـتفـــــاده
رکابزن : آموزش و اخبار دوچرخه سواری
"ورزش رمز سلامتی و شادابی"
1- وزن لاستیـــک مسابقه مرحلـه ای جاده از نوع ابریــشم بین ۲۴۰ تا ۲۶۰ گرم و ضخامت آن ۲۲۳ کیلومتر و باد چرخ جلو ۷ و چرخ عقب ۸ اتمــسفر می باشد.

2- وزن لاستـــیک او نوع پنبــه در جاده ۳۵۰الی ۳۸۰ گرم و ضخامت ۲۵ میلی متر و باد چرخ جلو ۶ و چرخ عقب ۷ اتمســفر می باشد .

3- وزن لاستیـــک در مسابقات مختلف پیســت بیــن ۱۶۰ الی ۱۸۰ گرم و ضخامت آن ۲۰ میلی متر وباد چرخ عقب ۹ اتمســـفر می باشد .

چگونــــگی بــرگــزاری مـســــابـــقــــات دوچـــرخــــه ســــــواری

در دنیـــا کمتر کســی است که دوچرخـه و طــرز کـار بـا آن را نشــنـاســـد و امـروزه دوچـــرخـه سواری از ورزش هـای مــحبـــوب و رایــــج در هـمه کــشور ها اســــت .ارسال توسط کیوان فولادفر

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان