تبلیغات
رکابزن : آموزش و اخبار دوچرخه سواری - فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی، تندرستی و طول عمر
رکابزن : آموزش و اخبار دوچرخه سواری
"ورزش رمز سلامتی و شادابی"

فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی، تندرستی و طول عمر

نقش و اهمیت فعالیت‌های بدنی دیرزمانی است كه در میان افراد كم تحرك شناخته شده است. این مسئله باعث شد تا افراد جامعه تمایل پیدا كنند نسبت به تأثیرات مختلف فعالیت‌های بدنی حساس شوند و تلاش نمایند تا دانش و اطلاعات خود را توسعه بخشند. در این مورد، رابطة بین ورزش، آمادگی جسمانی و بهداشت (تندرستی) با تضادهای آن در شكل زیر به خوبی ترسیم شده است.

طول عمر زیاد = تندرست = ورزیده = فعال

طول عمر كوتاه = بیمار = غیر ورزیده =  بی‌تحركارسال توسط کیوان فولادفر

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان