تبلیغات
رکابزن : آموزش و اخبار دوچرخه سواری - کاش...
رکابزن : آموزش و اخبار دوچرخه سواری
"ورزش رمز سلامتی و شادابی"
تاریخ : یکشنبه 27 بهمن 1392
کاش آسمان حرف کویر را می فهمید و اشک خود را نثار گونه های خشک کویر میکرد...!
کاش دلها آنقدر خالص بود که قبل از پایین آمدن دستها دعاها مستجاب میشد...!
کاش مهتاب با کوچه های تاریک شب آشناتر بود...!
کاش بهار آنقدر مهربان بود که باغ را به دستان خزان نمی سپرد...!
کاش مرگ معنای عاطفه را میفهمید...!


ارسال توسط کیوان فولادفر

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان