تبلیغات
رکابزن : آموزش و اخبار دوچرخه سواری - مطالب هفته چهارم آبان 1392
رکابزن : آموزش و اخبار دوچرخه سواری
"ورزش رمز سلامتی و شادابی"
ارسال توسط کیوان فولادفر
تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1392

10سوالی که خداوند از تو نمی پرسد...!!

۱۰ سوالی که خداوند از تو نمی‌پرسد!!

1- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود...
بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟

2- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس‌هایی در کمد داشتی...
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

3- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود...
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی؟

4- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می‌کردی...
بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟

5- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی...
بلکه از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟

6- خداوند از تو نخواهد پرسید میزان درآمد تو چقدر بود...
بلکه از تو خواهد پرسید آیا فقیری را دستگیری نمودی؟

7- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود...
بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار آن بودی وآن را به بهترین نحو انجام دادی؟

8- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می‌شدی...
بلکه از تو خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

9- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی...
بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد...

10- خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانت نخواندی...
بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می‌کردی؟


ارسال توسط کیوان فولادفر

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان